TOGETHER FOR A BETTER VERSION OF YOU AND THE PLANET

IMPROVE

I vårt arbete att ständigt förbättra oss är hållbara material i fokus. Vi ökar hela tiden andelen återvunnen polyester, börjat ersätta bomull med resurssnålare viskos och använder redan nu uteslutande hållbar bomull. Process-mässigt har vi med SolutionDye dramatiskt minskat vattenanvändningen vid infärgningen av våra textilier.

EMPOWER

Social hållbarhet är för oss lika viktigt som den planetära. Vi arbetar bland annat för att säkerställa goda villkor och arbetsförhållanden för de som tillverkar våra produkter.
Att alla, oavsett kropp och form, ska kunna anta sina utmaningar i kläder som lockar fram deras allra bästa är för oss en självklarhet.

CIRCLE

Den cirkulära omställningen har redan inneburit att vi förändrat hur vi designar kläder, använder återvunna material och samtidigt förbereder våra plagg för att återvinnas. Vi utvecklar också helt nya processer och är först i världen med att skapa träningsplagg från gamla fotbollströjor. Vi utmanar ständigt oss själva att utvecklas – så du kan fokusera på att bli en bättre version av dig och vi tillsammans aktivt skapar en hållbar framtid för planeten.

WATER

Att minimera vattenanvändningen är en stor utmaning för alla textilproducenter. För oss på SOC är det en prioriterad fråga, vilket innebär att vi bland annat satsar stort på den energi- och vattensnåla tekniken Solution Dye.

CHEMICALS

Vi arbetar aktivt för att vår produktion inte ska innehålla ämnen och kemikalier som kan orsaka hudirritationer, allergier, vara cancerframkallande eller ha negativ påverkan på miljön.

ANIMAL CARE

Djur har rätt till en human behandling och att deras grundläggande behov är uppfyllda. Våra krav i produktion när det kommer till djuromsorg är baserade på “The Five Freedoms” framtagna av World Organisation For Animal Health.

SUSTAINABLE AND RECYCLABLE MATERIALS

Vårt mål på SOC är 100 procent hållbara textila material till 2025 och med hållbara material menar vi material som minskar avtrycket på miljön och främjar en mer rättvis produktionsprocess.

QUALITY AND SAFETY

Våra produkter testas både internt och av oberoende testinstitut för att säkerställa att de följer de senaste säkerhets- och kvalitetskraven.

LOGISTICS AND TRANSPORT

Vi minskar ständigt den mängd material som används för att packa och transportera våra produkter och samarbetar med leverantörer och partners för att transporterna ska påverka miljön så lite som möjligt.