1 Inledning

Stadium AB arbetar för att säkerhetsställa din integritet. Syftet med integritetspolicyn är att informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter. Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras och du hittar den senaste versionen av integritetspolicyn på everestoutdoor.com och socsportswear.com.

Om vi gör några större förändringar i denna integritetspolicy kommer vi att skicka ut den uppdaterade policyn till den e-postadress som du har registrerat via vårt nyhetsbrev.

2 Tillämpningsområd

Denna integritetspolicy tillämpas på de personuppgifter vi samlar in om dig i samband dina köp, vid besök på någon av våra webbsidor eller via annan kontakt med oss. Notera att integritetspolicyn inte tillämpas på personuppgifter du lämnar till någon av våra samarbetspartners (t.ex. att du klickat på någon länk till någon av våra samarbetspartners). Stadium AB tar inget ansvar för den personuppgiftsbehandling som utförs av våra samarbetspartners.

3 Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Stadium AB, org.nr. 556187-3299 Norra promenaden 63, 601 60 Norrköping ansvarar i enighet med gällande personuppgiftslagstiftning (inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679), för de personuppgifter du lämnat till oss. Alla uppgifter som du lämnar till ”vi”, ”oss” eller ”vår” är till Stadium AB.

4 Vilka personuppgifter samlar vi in och hur använder vi dem?

Vi samlar in och sparar de personuppgifter du lämnar till oss vid köp online, vid besök på våra webbsidor samt vid kontakt med vår kundservice. Vid kontakt med vår kundservice sparar vi den information du lämnar till oss för att vi ska kunna hantera ditt ärende.

Det skulle till exempel kunna vara fullständigt namn, adress, e-postadress, personnummer, mobilnummer eller betalsätt. Vi sparar även köphistorik och information om hur du använder våra tjänster (exempelvis klick i e-post).

Vi använder dina uppgifter för de ändamål och baserat på den lagliga grund som anges nedan.

4.1 För att kunna hantera din webborder

För att du ska kunna köpa och beställa produkter av oss behöver vi behandla dina personuppgifter.

Varför vi använder dina uppgifter

För att kunna hantera din webborder.

Laglig grund

Köpavtalet som vi har ingått med dig. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot dig.

Lagringstid

Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.


4.2 Kundserviceärenden

Vid alla kontakter med oss kommer vi att göra vårt bästa för att ge dig så bra service som möjligt. Kontaktuppgifter till vår kundservice hittar du längst ner i denna integritetspolicy. För att kunna hantera ditt ärende behöver vi behandla dina personuppgifter.

Varför vi använder dina uppgifter

För att kunna hantera kundserviceärenden, reklamationer och garantier.

Laglig grund

Vårt berättigade intresse för att vi ska kunna hjälpa dig vid förfrågningar om våra produkter (kundserviceärenden), på en rättslig förpliktelse (reklamationer) och på vårt avtal med dig (garantier).

Lagringstid

Vi lagrar dina uppgifter i 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.


4.3 Marknadsföring och kommunikation

För att du ska kunna få ta del av våra senaste erbjudanden och nyheter kan vi marknadsföra och skicka kommunikation om våra produkter och vårt företag i olika kanaler, t.ex. genom olika typer av annonsering eller genom inspirationsbilder i sociala medier. För att kunna marknadsföra oss behöver vi ibland behandla dina personuppgifter.

Kom ihåg att du alltid har rätt att invända mot vår marknadsföring. Det kan du göra direkt i våra utskick genom vår avregistreringslänk eller genom att kontakta oss (du hittar våra kontaktuppgifter längt upp i dokumentet). Om vår marknadsföring visas i sociala medier kan du ange dina preferenser direkt i den sociala medie-plattformen, t.ex. via dina inställningar eller i samband med det relevanta inlägget.

Varför vi använder dina uppgifter

För att kunna skicka generella erbjudanden via e-post, sms, post, digitala banners eller sociala medier.

Laglig grund

Vårt berättigade intresse av att kunna ge befintliga kunder erbjudanden om nya produkter och kampanjer. Vill du inte längre ha erbjudanden från oss kan du alltid avregistrera dig från våra utskick eller välja att sluta följa oss eller blockera oss från sociala medier

Lagringstid

Det som inträffar först av senast 24 månader från din senaste aktivitet (med aktivitet avses köp eller annan interaktion, t.ex. klick i e-post) eller tills du invänder mot vår marknadsföring, t.ex. avanmäler dig i vårt nyhetsbrev, uppdaterar dina preferenser i relevant social media-plattform eller väljer att inte längre följa oss på sociala medier.


4.4 Tävlingar och events

Ibland vill vi anordna tävlingar och events. I samband med detta kommer vi att behandla dina personuppgifter.

Varför vi använder dina uppgifter

För att kunna hantera ditt deltagande i tävlingar och event.

Laglig grund

Vårt berättigade intresse. I detta fall behövs dina uppgifter för att vi ska ha möjlighet att administrera eller följa upp våra tävlingar och events och ge information om vinnare. Om särskilda tävlingsvillkor förekommer baserar vi behandlingen i avtalet med dig.

Lagringstid

Senast 6 månader efter avlutad tävling. Vi kan dock spara dina tävlingsbidrag och utvärderingar (ej kopplade till individ) i enlighet med gällande tävlingsvillkor.


4.5 Utveckla och förbättra vår verksamhet och våra produkter och tjänster

För att kunna se till att vi kan utveckla vår verksamhet och ligga i framkant vad gäller vårt erbjudande till dig kan vi använda personuppgifter för att ta fram statistik och liknande underlag i syfte att utveckla och förbättra vår verksamhet.

Varför vi använder dina uppgifter

För att kunna göra förbättringar av teknisk funktionalitet, tjänster och produkter.

Laglig grund

Vårt berättigade intresse av att kunna göra uppdateringar av den teknik som gör det möjligt för dig att kunna besöka vår webbplats eller handla i vår webbshop. Samt för att förhöja kundupplevelsen genom att både förbättra befintliga och utveckla nya tjänster och produkter.

Lagringstid

För detta ändamål är det svårt för oss att på förhand ange hur länge dina personuppgifter kommer sparas. Vi har istället infört rutiner för att löpande kontrollera om dina personuppgifter fortfarande är nödvändiga för detta ändamål. Personuppgifter som vi inte har använt under en period om 24 månader kommer vi att ta bort eftersom vi då inte längre bedömer att dina personuppgifter är nödvändiga.


4.6 Säkerhetsarbete och för att förhindra missbruk eller förebygga, förhindra och utreda brott

För din och våra medarbetares trygghet arbetar vi med säkerheten hos oss på vår webbplats. För att uppfylla detta ändamål kan vi behandla dina personuppgifter.

Varför vi använder dina uppgifter

För att kunna arbeta med säkerheten på Stadium AB, t.ex. förhindra missbruk eller förebygga, utreda eller avslöja brott.

Laglig grund

Vårt berättigade intresse av att kunna arbeta med säkerhetsfrågor, t.ex. för att kunna tillhandahålla säkra tjänster som kan förhindra försök till obehörig åtkomst eller olovlig användning av våra tjänster.

Lagringstid

I enlighet med de preskriptionstider som anges i relevant lag. Enligt bokföringslagen har vi t.ex. skyldighet att spara uppgifter om våra transaktioner i 7 år.


5 Hur vi skapar och använder kundprofiler

Generellt sätt använder vi analyser om våra kunders köp och beteenden på gruppnivå. Detta för att kunna förbättra teknisk funktionalitet, tjänster och produkter. Inga analyserar görs således på individuell nivå.

6 Hur vi lämnar ut dina uppgifter till andra företag

Ibland kommer vi att behöva lämna ut dina uppgifter till andra företag. Dessa företag kan antingen vara personuppgiftsbiträden till oss eller självständigt personuppgiftsansvariga för sin behandling. Om de är personuppgiftsbiträden får de bara lov att behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner.

Kategorier av företag som är personuppgiftsbiträden till oss:

• Leverantörer av marknadsföringstjänster
• Tjänsteleverantörer som hjälper oss att anpassa våra tjänster utifrån våra användares upplevelse av tjänsterna
• Leverantör av vår e-handelslösning.

Kategorier av företag som är självständigt personuppgiftsansvariga:

• Speditörer
• Betallösningspartners
• Social media-plattformar, t.ex. Facebook eller Instagram
• Leverantörer av analysverktyg, t.ex. Google
• Tjänsteleverantörer som hjälper oss att anpassa våra tjänster utifrån våra användares upplevelse av tjänsterna.

Vi kommer dela dina uppgifter inom de olika koncepten inom Stadium-koncernen. Stadium koncepten består av Stadium, Stadium Outlet och Sneakers Point, SOC och Everest. Uppgifterna kommer då användas för samma ändamål som de samlades in för.

7 Lagring

Allmänt sätt sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämpad lag. Vi har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig. I tabellen ovan förtydligar vi hur länge dina uppgifter sparas.

8 För dig som prenumererar på vårt nyhetsbrev

Vi sparar dina uppgifter så länge som du väljer att vara ha kvar din prenumeration. Väljer du att avsluta den raderar vi dina personuppgifter, bortsett från uppgifter som är nödvändiga för att uppfylla ändamål 5.1, 5.2, 5.5 and 5.6 under punkt 5.

9 Dina rättigheter

När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Här följer en genomgång av vilka dessa rättigheter är, vad de innebär och hur du utövar dem.

Din rätt till tillgång

Vi strävar efter att vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Din rätt till rättelse

Har vi inte dina senaste uppgifter eller behandlar vi felaktiga uppgifter om dig? Då kan du begära att dina personuppgifter rättas.

Din rätt till radering och begränsning

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas, t.ex. om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning.

Din rätt att invända mot vår behandling (inklusive rätt att invända mot direktmarknadsföring

Du har rätt att invända mot vår behandling (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen). Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring om du invänder mot sådan behandling. Invänder du mot vår direktmarknadsföring kommer vi att sluta med alla former av utskick till dig.

Om du fortfarande vill ha utskick i vissa kanaler behöver du inte invända mot all typ av marknadsföring. I dessa fall kan du välja att endast få erbjudanden från oss i de kanaler som du själv väljer, t.ex. via e-post, men inte sms.

Din rätt att kunna återkalla ett lämnat samtycke

Har du lämnat samtycke till någon behandling som vi utför? I så fall har du rätt att när som helst återkalla detta. När du återkallar ditt samtycke kommer vi inte samla in nya uppgifter om dig för ändamålet som ditt samtycke avsåg, men vi har fortfarande rätt att behandla de uppgifter som vi samlat in om dig innan du återkallade ditt samtycke.

Din rätt till dataportabilitet

För den behandling som vi utför baserat på vårt avtal med dig kan du begära att få de uppgifter som du har tillhandahållit överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).

Din rätt att kunna lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du också rätt att lämna in ditt klagomål till Datainspektionen.


Hur utövar jag mina rättigheter?
Vill du utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter under punkt 12.

10 Tredjelandsöverföringar

Ibland kan vi vara tvungna att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES. Detta kan vara när vi lämnar ut dina uppgifter till andra företag enligt punkt 7. Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES om det finns tillräckliga garantier för att dina personuppgifter hanteras på ett bra sätt.

För att skydda dina personuppgifter när vi överför dem vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är standardavtalsklausuler eller bindande företagsinterna regler. Du kan få en kopia på skyddsåtgärderna genom att kontakta oss.

11 Kontakta oss

Vårt mål är att alltid ge dig lättförståelig information om hur vi använder dina personuppgifter. Om du fortfarande har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Tel: 0771-499 499
Mail: info@stadium.se
Öppettider: måndag till fredag 09.00-20.00, lördag till söndag 10.00-18.00